BÖSMÖLLAN-ELPRODUKTION OCH FESTLOKAL

Bösmöllan är en av de ursprungligen nio vattenmöllorna i Kävlingeån. Idag användes turbinerna för elkraftproduktion. Möllan uthyres till fester etcför slutna sällskap under tiden 15/4-15/10. Ett hot om framtida rivningar, som miljötalibaner anser vara angeläget, hoppas vi kunna avvärja.


                    

Möllegården med bostadsbyggnad till vänster och valskvarnen till höger

Bösmöllan-bröllopsfest i fin miljö

Möllebyggnaden är omdisponerad för festtillställningar. Antal gäster: 60-70 st. Lokalen är fullt utrustad med servis m.m. Köket är dock för litet för matlagning i större skala.
Cateringfirmor bör anlitas.

                    

Bösmöllan-utflyktsmålet

Till Bösmöllan välkomnas smärre sällskap per buss eller bil. Kaffe mm serveras, men föranmälning är nödvändig

Mera bilder:        Karta:

    OBS: Använd GPS adressen "Bösmöllan 261".

Summary

This old waterpowered mill is nowadays used for electric power production, and the mills spacings are also used for different kinds of private parties and meetings.

Zusammenfassung

Die alte Wassermühle Bösmöllan läuft weiter mit Energieproduktion für Speisung in das lokale Netz. Die Mühle kann im Sommer für kleinere Gruppen vorgezeigt werden.
Bitte voranmelden!

Adress: Bösmöllan, 22594 Lund Tel 046-249001

e-mail: ake.stridh@bosamollan.se